Informatie over Gegevensbeveiliging voor de ClientenApp op Google Play

1. Inleiding

Dit document bevat belangrijke informatie over de gegevensbeveiliging voor de ClientenApp, beschikbaar op Google Play. De ClientenApp is bedoeld voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers en geregistreerde cliënten. We streven ernaar om de hoogste normen van gegevensbeveiliging te handhaven om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze gegevens te waarborgen.

2. Verwerkte Gegevens

De ClientenApp verwerkt persoonsgegevens van medewerkers en geregistreerde cliënten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

– Persoonlijke informatie zoals namen, contactgegevens en identificatiegegevens.

– Gevoelige informatie met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van cliënten.

– Andere relevante gegevens die nodig zijn voor het beheer van de zorgdiensten.

3. Beveiligingsmaatregelen

Om de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen, worden de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

– Versleuteling: Alle persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen op onze servers.

– Beveiligde verbinding: Gegevens worden verzonden tussen de server en de app via een beveiligde verbinding (SSL/TLS) om de vertrouwelijkheid en integriteit te waarborgen.

– Toegangscontrole: Toegang tot de gegevens is beperkt tot geautoriseerde gebruikers met strikte authenticatieprocedures.

4. Compliance met Wet- en Regelgeving

We voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere lokale privacywetten.

5. Contactgegevens voor Vragen en Feedback

Voor vragen, opmerkingen of feedback over de gegevensbeveiliging van de ClientenApp, kunt u contact met ons opnemen via info@comfortzw.nl.